Për Ne

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit modern. Falë përkushtimit të madh në ngritjen e kompanisë еdhe Alba Comerc arriti që ta zhvilloj prodhimin e saj deri në të qenurit lider në kualitetin e prodhimeve të veta. Sot posedon një hapsirë të madhe të sistematizuar mire si për prodhimin në seri poashtu edhe për prodhim të mobiljeve më të sofistikuara për klient fizik e juridik.

Mobiljet e Alba Comerc, si ato të prodhuara në seri poashtu edhe ato të porositura sipas dizajnit dhe shijes së konsumatorit zënë vënd të rëndësishëm në tregun e vendit dhe atë rajonal.

Kualiteti që Alba Comerc e sjell në shtëpitë tuaja është i bazuar në dy shtylla rënjësore:
1. Qëllimin tonë
2. Misionin tonë


 

Mireseerdhet

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...

Rreth Nesh

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...