About Us

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit modern. Falë përkushtimit të madh në ngritjen e kompanisë еdhe Alba Comerc arriti që ta zhvilloj prodhimin e saj deri në të qenurit lider në kualitetin e prodhimeve të veta. Sot posedon një hapsirë të madhe të sistematizuar mire si për prodhimin në seri poashtu edhe për prodhim të mobiljeve më të sofistikuara për klient fizik e juridik.

Furniture of the Alba Comerc, such as those produced in the series as well as those ordered by the customer, with design and taste, occupy an important place in the domestic and regional trade.

The quality that Alba Comerc brings to your home is based on two basic pillars: 1. our goal 2. our mission


 

Welcome

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...

About Us

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...