За нас

Оваа претпријатије својот почеток го има на 1995 год. Тоа време Алба Комерц беше млада и мала компанија која како основен влог имаше многу малку средсва и голема волја за својот сервис и своите модерни производи. Благодарение на својота посветеност кон развојот на компанијата и Алба Комерц стигнаше да стане лидер на квалитетите на своите производи. Денеска располага со голема просторија добро систематизирано како за произвотсво во серија така и за произвотсбо најмоденрно софистицирани како за физички така и за правни лица.

Мебелот на Алба Comerc, како што се оние произведени во серија, така и оние наредени од страна на клиентите, со дизајнот и вкусот, заземаат значајно место во домашниот и регионалниот пазар.

квалитетот koj Алба Comerc го носи во вашиот дом се базира на два основни столба:
1. нашата цел
2. нашата мисија


 

Welcome

to our company!

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...

Kjo ndërmarrje fillimin e saj e ka në vitin 1995. Ate kohë, ishte ndërmarrje e vogël e cila si kapital themelorë kishte shumë pak mjete dhe vullnet të madh të shërbimit dhe prodhimit moder...

More...